În vederea eficientizării activităţii şi a reducerii spaţiului de depozitare a arhivei puteţi alege depozitarea documentelor în spaţiul nostru special amenajat conform legislaţiei în vigoare pentru depozitarea arhivei. Societatea noastră este avizată de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Hunedoara.

Condiţiile de depozitare asigurate în locaţiile societăţii noastre corespund Legii nr. 16/1996 şi Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente precum şi Normativului privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhive, emise de Arhivele Naţionale.

Arhiva DIA pune la dispoziţie personal pregătit profesional pentru identificarea rapidă a documentelor solicitate şi întreaga logistică care stă la baza utilizării documentelor pentru creatorul arhivei, respectiv beneficiarul serviciului.

Depozitul de arhivă este spațiul destinat păstrării documentelor, amenajat special, avându-se în vedere criterii specifice în ceea ce privește amplasamentul, rezistența, microclimatul interior, fluxurile tehnologice, paza și protecția documentelor.

Documentele din arhivă sunt depozitate şi păstrate în depozitul construit special în acest scop, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare şi pentru protecţia lor faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare: praf, lumină solară, solicitări la uzura mecanică, variaţii de temperatură şi de umiditate, pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii de apă.

          Conservarea, păstrarea şi depozitarea se face conform Legii Arhivelor Nationale nr 16/1996, pe termene de păstrare, după cum urmează:
     – Pentru documente economico-financiare 10 ani;
     – Pentru ştatele de plată şi alte documente de personal (decizii, tabele, procese verbale), documente privind politica externă, documente ale societăţilor comerciale cu capital privat, documente fiscale 50 de ani;
     – Pentru dosare de personal 75 de ani;
     – Pentru documente privind afaceri criminale, documente notariale şi judiciare 90 de ani;
     – Pentru documentele medicale, registre civile, documente referitoare la siguranța și integritatea naţională 100 de ani.