Anunt

06.07.2022

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru toti”
Operatiune compozita OS 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; OS 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe,
inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile –
„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”-REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia
Proiect „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!”
Contract POCU/908/1/3/150721

In cadrul Activitatii 5.1 Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu a
proiectului „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!” (ID 150721) au fost depuse 20
planuri de afaceri, inregistrate cu urmatoarele numere:


1 220705.1
2 220705.2
3 220705.3
4 220705.4
5 220705.5
6 220705.6
7 220705.7
8 220705.8
9 220706.1
10 220706.2
11 220706.3
12 220706.4
13 220706.5
14 220706.6
15 220706.7
16 220706.8
17 220706.9
18 220706.10
19 220706.11
20 220706.12