Anunt

13.06.2022

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru toti”
Operatiune compozita OS 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; OS 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe,
inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile –
„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”-REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia
Proiect „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!”
Contract POCU/908/1/3/150721

ASOCIATIA CAIES anunta organizarea unei proceduri de selectie a 3 experti juriu pe
perioada determinata in cadrul proiectului „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!” (ID
150721).

Cerinte:

 • Sa aiba domiciliul in unul din judetele de implementare ale proiectului: Dolj, Olt, Valcea,
  Mehedinti si Gorj;
 •  Sa faca dovada ca este reprezentant al mediului de afaceri sau al patronatelor din unul
  dintre judetele din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

 Atributii principale:

 • Evaluarea planurilor de afaceri depuse in cadrul proiectului in conformitate cu Metodologia
  de organizare a concursului de planuri de afaceri;
 • Completarea Grilelor de evaluare privind selectarea Planurilor de afaceri depuse;
 • Reanalizarea dosarului de contestatie si intocmirea unui raspuns tinand cont de observatiile
  facute de beneficiari in contestatie, daca va fi cazul.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Membru Juriu:

 • CV din care sa reiasa experienta in mediul de afaceri;
  Copie CI.

Documentele vor fi trimise pe adresa de email a asociatiei: office@caies.ro sau la adresa
biroului Asociatiei CAIES: Bucuresti, strada IONEL PERLEA 10, sector 1.
CV-urile pot fi transmise in perioada 14-17 iunie. Persoanele selectate vor participa la un
interviu telefonic organizat in data de 20 iunie.