Anunt

20.06.2022

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru toti”
Operatiune compozita OS 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; OS 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe,
inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile –
„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”-REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia
Proiect „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!”
Contract POCU/908/1/3/150721

Publicare rezultate selectie juriu proiect „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!” ID
150720
Asociatia CAIES anunta ca, in urma organizarii procedurii de selectie, a analizarii CV-urilor si a
interviurilor telefonice, au fost selectate 3 persoane care compun comisia de evaluare si
selectare a planurilor de afaceri finantabile in cadrul proiectului Proiect „Tinerii au nevoi si noi
avem nevoie de tineri!” (ID 150721).