Datorită bazei logistice pe care o avem la dispoziție, societatea noastră este acreditată să elibereze următoarele tipuri de documente: certificate, copii, extrase, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, încadrarea în grupa de muncă necesare dosarului de pensionare foştilor salariaţi ai societăţilor a căror arhivă se află în păstrarea noastră, la solicitarea scrisă a acestora.

           Documente necesare eliberării de adeverinţe:
             – cerere
             – copie act de identitate

Cererea va fi trimisă fie prin poștă, la adresa soicetății noastre din Petroșani, Str. Livezeni, Nr. 3 parter Jud. Hunedoara, cod poștal 332071 sau prin e-mail: contact@arhivadia.ro sau contact.arhivadia@gmail.com
Pentru mai multe informații vă stăm la dispozitie la următoarele numere de contact: 0354.100.678 sau 0726.269.294

După verificarea documentelor existente în arhivă se va comunica solicitantului, scris sau telefonic, tariful care trebuie achitat pentru eliberarea adeverințelor.
          Tariful se va achita conform ordinului UNPIR nr.1/11/02.2014 și a Avizului MAI nr. ANB 1942-/13.02.2014