Graficul de derulare a procedurii de evaluare a Planurilor de afaceri

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”
Titlul proiectului: Navigare spre un viitor mai bun pentru tinerii NEETS
COD SMIS 150720
Număr de identificare al contractului: POCU/908/1/3/ 150720

ACTUALIZAT
 A . Graficul de derulare a procedurii de evaluare a Planurilor de afaceri
Graficul de derulare a procedurii este componenta a Metodologiei de selectie si cuprinde:


Etape Procedura Solicitant DIACOSTAMPET SRL
Finalizarea cursurilor de antreprenoriat 15.04.2022
Depunerea dosarului cu Planul de afaceri 18.04.2022 – 17.05.2022
Evaluarea administrativă a dosarului pentru participarea la concursul planuri de afaceri 18.05.2022
Publicarea listei cu candidații acceptați în urma evaluării administrative 18.05.2022
Evaluarea tehnico-economică a planurilor de afaceri 26 – 27.05.2022
Publicarea listei cu programarea candidaților la interviu 30.05.2022
Evaluarea pe bază de interviu a planurilor de afaceri 30 – 31.05.2022
Publicarea rezultatelor evaluărilor 02.06.2022
Depunerea contestatiilor (dacă este cazul) 03.06.2022
Soluționarea contestațiilor 06 – 08.06.2022
Publicarea rezultatelor finale 09.06.2022
Informarea beneficiarilor 09.06.2022

Intocmit : Expert Informare si Consiliere Anteprenoriala
Papuc Marian