Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!” Cod SMIS 150721

Axa prioritară: Inițiativa locuri de munca pentru tineri

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Titlul proiectului: „Tinerii au nevoi și noi avem nevoie de tineri!”, ID 150721

Axa prioritară 1 – Initiativa locuri de munca pentru tineri

Operațiune compozită OS 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; OS 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”-REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia

Durata proiectului: 24 luni- 20 iulie 2021 – 19 iulie 2023

Parteneri:

  • DIACOSTAMPET SRL în calitate de lider de proiect;
  • ASOCIATIA CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO-SOCIALA – partener.

Scopul proiectului:

Creșterea șanselor de integrare/ reintegrare profesionala pe piața forței de muncă, prin îmbunătățirea nivelul de competente profesionale si prin furnizarea serviciilor de medierea muncii pentru 371 tineri Neets din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Printre rezultatele previzionate în cadrul proiectului se numără: furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, pentru 371 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 5 județe din Regiunea Sud-Vest Oltenia (Mehedinți, Olt, Gorj, Dolj, Vâlcea), îmbunătățirea nivelului de competențe și calificare prin obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 190 tineri NEETs, ocuparea în muncă a minim 164 tineri NEETs, ajutor de minimis acordat pentru inițierea a 9 afaceri, toate acestea urmând a fi materializate pe parcursul a 24 luni.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de: Manager Proiect: Kinzsky Adriana, tel: 0733-076.684, e-mail: pocu150721@gmail.com.