Invitatie participare

Înapoi

Titlul proiectului:  DIGITALIZAM VESTUL
Cod SMIS: 143187
Axa prioritara: Locuri de munca pentru toti
Solicitant : CCIAT Timis
Partener 1: SC DIACOSTAMPET SRL

 

Nr. 1112 / 24.11.2022

 

       Aprobat
Administrator
Glăvan Andreea-Mirabela

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

În atenția operatorilor economici interesați,

S.C. DIACOSTAMPET S.R.L., cu sediul în mun. Petroșani, str. Livezeni nr. 3, et. Parter, ap. 3, județul Hunedoara în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „DIGITALIZAM VESTUL” – Cod SMIS 143187, Axa prioritară: Locuri de munca pentru toți

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect “ FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE SI ALTE PRODUSE SIMILARE”, conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „ DIGITALIZAM VESTUL „. Nr. contract de finantare  POCU/860/3/12/143187  ȋnregistrat la OIR PECU Regiunea Vest cu nr. 21049/30.09.2022.

 

 

Valoarea estimată: 7.200,00 lei fără TVA

 

Valoarea estiamata- detaliere:

 

Nr. crt Denumire produs UM Cantitate Preţul unitar lei(fărăT.V.A) Valoare totală fara TVA TVA Valoare  totala cu TVA
1 bblioraft 75 mm buc 50 26,00 1.300,00 247,00 1.547,00
2 biblioraft 50 mm buc 10 12,00 120,00 22,80 142,80
3 creion mecanic buc 5 9,00 45,00 8,55 53,55
4 dosar din carton buc 50 1,80 90,00 17,10 107,10
5 dosar din plastic cu sina buc 100 0,83 83,00 15,77 98,77
6 hartie A3 top 500 coli 5 50,00 250,00 47,50 297,50
7 hartie A4 top 500 coli 200 15,54 3.108,00 590,52 3.698,52
8 capse cutie 1000b 10 2,69 26,90 5,11 32,01
9 marker permanent albastru buc 8 3,35 26,80 5,09 31,89
10 marker permanent rosu buc 7 7,76 54,32 10,32 64,64
11 marker permanent negru buc 7 4,10 28,70 5,45 34,15
12 pix albastru buc 120 4,00 480,00 91,20 571,20
13 pix negru buc 15 4,00 60,00 11,40 71,40
14 pix rosu buc 15 4,00 60,00 11,40 71,40
15 corector pix buc 20 5,00 100,00 19,00 119,00
16 plic A4 normal buc 50 0,19 9,50 1,81 11,31
17 plic A4 cu burduf buc 50 1,00 50,00 9,50 59,50
18 mine pt creion meanic cutie 10 2,85 28,50 5,42 33,92
19 agrafe pt birou cutie 100b 21 2,69 56,49 10,73 67,22
20 DVD set 50buc 1 48,79 48,79 9,27 58,06
21 carcasa DVD buc 50 0,42 21,00 3,99 24,99
22 folie protectie documente A4 set 100 b 20 5,80 116,00 22,04 138,04
23 separatoare din carton set 100 b 20 9,00 180,00 34,20 214,20
24 banda adeziva lat (Scotch) buc 3 24,00 72,00 13,68 85,68
25 memorie stick USB buc 10 48,50 485,00 92,15 577,15
26 notes adeziv set 100 file 50 6,00 300,00 57,00 357,00
Total 7.200,00 1.368,00 8.568,00

 

Procedura aplicată: Achiziție directa, conform  ordinul  Ministrului Fondurilor Europene nr.1284/2016.

 

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 29.11.2022, ora 16.00.

Tipul contractului: Contract prestari servicii.

Şedinţa de deschidere a ofertelor are loc la data de  30.11.2022, ora 10.00, la sediul Beneficiarului privat.

 

Criteriul de atribuire: Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este prețul cel mai scăzut.

Oferte alternative: Nu se acceptă oferte alternative.

Durata contractului: 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a contractului de către beneficiarul privat S.C. DIACOSTAMPET S.R.L..

 

Perioada de valabilitate a ofertei

  • Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei cu posibilitate de prelungire, la solicitarea beneficiarului privat.
  • Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către beneficiarul privat.

Oferta se poate depune/transmite prin poștă electronică (e-mail) office@diacostampet.ro  , poștă, curier sau livrate personal, la sediul S.C. DIACOSTAMPET S.R.L., la următoarea adresă: Petroșani, Str. Livezeni, nr. 3, et. PARTER, ap. 3, jud. Hunedoara, România.

             

Cerinte minime:

  • formularul de ofertă + anexa la formular – se completează în lei, în limba română;
  • in anexă se prezintă specificațiile tehnice ofertate;
  • are o perioadă de valabilitate de 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
  • ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, sub sancțiunea excluderii acestuia.
  1. Specificații tehnice minimale

 

Nr. crt Denumire produs UM
1 bblioraft 75 mm coperta: carton plastifiat exterior
accesorii: cu margine metalica
latimea cotorului: 7,5 cm
2 biblioraft 50 mm coperta: carton plastifiat exterior
accesorii: cu margine metalica
latimea cotorului: 7,5 cm
3 creion mecanic corp metalic negru, grosimea minei este de 2mm
4 dosar din carton Format A4

Material Carton 230g/mp

5 dosar din plastic cu sina Format A4

Material plastic cu sina

6 hartie A3 culoare: alb
format: A3(297x420mm)
ambalare: 500 coli
gramaj: 80 g/mp
7 hartie A4 culoare:alb
format: A4(210x297mm)
ambalare: 500 coli/TOP
gramaj:80 g/mp
8 capse Capse 24/6, 1000 buc/cutie
9 marker permanent albastru marker permanent albastru
10 marker permanent rosu marker permanent rosu
11 marker permanent negru marker permanent negru
12 pix albastru Pix cu corp din plastic transparent
13 pix negru Pix cu corp din plastic transparent
14 pix rosu Pix cu corp din plastic transparent
15 corector pix Varf din otel inoxidabil; Cantitate: 10 ml
16 plic A4 normal plic A4 normal
17 plic A4 cu burduf plic A4 cu burduf
18 mine pt creion mecanic mine pt creion mecanic
19 agrafe pt birou Agrafe birou, 33 mm, 100 buc/cutie
20 DVD DVD
21 carcasa DVD Carcasa slim pentru 1 CD/DVD
22 folie protectie documente A4 File protectie transparente, 38 microni, 100 buc/set
23 separatoare din carton separatoare din carton 100 file/set
24 banda adeziva lat (Scotch) Banda adeziva solvent 75 mm x 60 m transparenta
25 memorie stick USB Stick USB 64 gb
26 notes adeziv notes adeziv

NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent».

Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt obligatorii.

În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră neconformă.

Menționăm că produsele care fac obiectul prezentei achiziții susțin în mod direct atingerea obiectivului proiectului, a indicatorilor de realizare și de rezultat și nu pot fi modificați pe parcursul de derulare a contractului decât cu acordul beneficiarului și finanțatorului în cazuri de excepții conform Ordinului MFE 1284/2016.

Comunicarea ofertei selectate:

Prin email și telefonic pentru confirmare.

Modalitate de semnare a contractului:

În termen de maxim trei (5) zile lucrătoare de la comunicarea ofertei selectate, ofertantul selectat va primi invitația în vederea semnării contractului.

Ofertantul selectat va prezenta un certificat constatator sau un certificat furnizare informații eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, în termen de valabilitate (nu mai vechi de 6 luni), care să ateste că acesta are autorizat codul CAEN corespunzător obiectului achiziției.

Pentru alte detalii și informații ne puteți suna la unul dintre următoarele numerele de telefon/fax : 0354.100678; fax 0354.101103,  ori să ne scrieți pe adresa de email office@diacostampet.ro

Data: 24.11.2022

Administrator

GLAVAN ANDREEA-MIRABELA

Fișiere disponibile descărcabile:

Descarca Formular