Tratatul de la Trianon -certificatul de naștere al Statului Român

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 de 16 state, inclusiv ROMÂNIA. Partea română a fost reprezentată de dr. Ion Cantacuzino, ministru de stat și Nicolae Titulescu, fost ministru. Evenimentul istoric a avut loc, la Versailles, în palatul Marele Trianon.Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia ), România și Cehoslovacia.

La înfăptuirea unui secol de la semnarea ”Certificatului de naștere al României”, echipa noastră dă posibilitatea oricărui român să aibă, acasă la el, în formă digitală, acest document istoric.

Extras din Tratatul de la Trianon:


„Articolul 45. Ungaria renunță, în ceea ce o privește, în favoarea României, la toate drepturile și teritoriile asupra fostei monarhii Austro-Ungare situate dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum sunt fixate la art.27, partea a II-a (Frontierele Ungariei) și recunoaște prin prezentul Tratat sau prin orice alte Tratate încheiate în scopul de a îndeplini prezenta încheiere, ca făcând parte din România.”