Impactul GDPR asupra industriei arhivării: o analiză aprofundată

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) are un impact semnificativ asupra multor domenii, inclusiv asupra industriei arhivării. Această reglementare, implementată în Uniunea Europeană în mai 2018, a schimbat modul în care datele personale sunt gestionate și protejate, cu accent pe drepturile individuale și pe transparență. GDPR a impus noi provocări, dar și oportunități de adaptare și inovație în arhivarea fizică și arhivarea digitală.

Necesitatea asigurării conformității GDPR în arhivare

Printre cele mai importante aspecte aduse de GDPR se remarcă necesitatea unei conformități riguroase. Companiile de arhivare fizică și arhivare digitală trebuie să se asigure că datele personale pe care le colectează, procesează sau stochează sunt gestionate în conformitate cu principiile GDPR. Acest lucru include:

Minimizarea datelor

Minimizarea datelor arhivate în contextul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) se referă la principiul de a limita colectarea și stocarea datelor personale la strictul necesar pentru îndeplinirea scopurilor specifice. Implică nu doar asigurarea stocării în siguranță a datelor, ci și respectarea drepturilor individuale ale persoanei vizate. Aceste drepturi includ accesul la datele personale, rectificarea datelor inexacte, ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) și portabilitatea datelor. Iată câteva aspecte cheie ale minimizării datelor arhivate:

  • limitarea colectării datelor: datele colectate trebuie să fie relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate. Organizațiile ar trebui să evalueze ce date sunt absolut necesare și să evite colectarea datelor „pentru orice eventualitate”;
  • reevaluarea datelor stocate: organizațiile trebuie să revizuiască periodic datele pe care le dețin pentru a se asigura că acestea sunt încă relevante și necesare pentru scopurile declarate. Datele care nu mai sunt necesare ar trebui să fie șterse sau anonimizate;
  • limitarea accesului la date: accesul la datele arhivate trebuie să fie limitat la persoanele care au nevoie de aceste date pentru a-și desfășura activitățile profesionale;
  • anonimizarea și pseudonimizarea: prin anonimizare, informațiile personale sunt procesate astfel încât să nu mai poată fi asociate cu o persoană identificabilă, nici chiar de către persoana care gestionează datele, fără a folosi informații suplimentare. Pseudonimizarea  este o tehnică prin care cele mai evidente identificatori ai unei persoane dintr-un set de date sunt înlocuiți cu alte identificatori (pseudonime), astfel încât identificarea persoanei să nu fie posibilă fără informații suplimentare care sunt păstrate separat și sunt securizate;
  • politici și proceduri clare: este necesară dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri clare pentru gestionarea datelor, care să includă principii de minimizare a datelor. Reglementările de arhivare trebuie comunicate tuturor angajaților și părților interesate;
  • audituri periodice: realizarea de audituri periodice ale datelor și proceselor de gestionare a datelor, pentru identificarea oricăror excese de date și asigurarea conformității continue cu principiile GDPR.

Limitarea stocării

Limitarea perioadei de păstrare se referă la arhivarea datelor personale doar atât timp cât este necesar. Datele personale trebuie să fie colectate doar pentru scopuri specificate, explicite și legitime și nu trebuie procesate ulterior într-un mod incompatibil cu acele scopuri.

Există situații în care legislația națională poate solicita păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă, în scopuri fiscale sau pentru investigații legale. Subiecții datelor au dreptul de a solicita ștergerea datelor personale atunci când nu mai există un motiv legitim pentru a le păstra.

Securitatea datelor arhivate

Se referă la implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate (criptarea datelor, autentificarea cu mai mulți factori, gestionarea drepturilor de acces), pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, distrugerii sau alterării neautorizate. De asemenea, cuprinde protejarea datelor personale împotriva modificărilor neautorizate. Include utilizarea hash-urilor, a semnăturilor digitale și a auditurilor periodice, pentru a verifica integritatea datelor.

Datele personale trebuie să fie accesibile și utilizabile la cerere de către utilizatorii autorizați. Respectarea prevederilor GDPR implică sisteme de backup și soluții de recuperare a datelor, evaluarea riscului și a impactului asupra protecției datelor (DPIA-Ddata Protection Impact Assessment).

Schimbările operaționale impuse de aplicarea GDPR în arhive

Schimbările operaționale impuse de aplicarea GDPR în arhivarea electronică sunt considerabile și au un impact profund asupra modului în care organizațiile colectează, prelucrează și stochează datele. GDPR a impus necesitatea revizuirii procedurilor interne și a practicilor de arhivare. Companiile trebuie să adopte un model de „privacy by design” și „privacy by default”, ceea ce înseamnă că protecția datelor trebuie integrată în toate etapele de procesare a datelor.

În plus, firmele și instituțiile trebuie să fie capabile să răspundă la solicitările subiecților datelor pentru acces, rectificare sau ștergere a informațiilor personale. Acest lucru implică utilizarea unor sisteme IT mai sofisticate și implementarea unor proceduri interne mai riguroase în organizarea de arhive fizice și arhive electronice.

Costurile asociate implementării GDPR în industria arhivării

Conformitatea cu GDPR poate fi costisitoare, mai ales pentru arhivele mici și mijlocii. Companiile și instituțiile trebuie să bugeteze cheltuieli cu următoarele activități:

  • investiții în tehnologie și securitatea informațiilor;

  • formarea angajaților;

  • actualizarea politicilor și procedurilor;

  • angajarea unui responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer).

Aceste cheltuieli pot fi substanțiale, dar sunt esențiale pentru evitarea amenzilor care pot fi impuse pentru nerespectarea Regulamentului GDPR.

Oportunități emergente în arhivare

GDPR nu doar impune restricții și cerințe stricte industriei arhivării, dar deschide și numeroase oportunități:

Inovație în tehnologie

GDPR stimulează dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovatoare pentru gestionarea și protecția datelor. De exemplu, tehnologiile de criptare și anonimizare sunt tot mai performante, pentru a asigura confidențialitatea datelor în timpul stocării și transferului. De asemenea, soluțiile bazate pe blockchain oferă un nivel suplimentar de securitate și transparență, aspecte critice în conformitatea cu GDPR.

Servicii de consultanță și conformitate

Multe organizații caută expertiză externă pentru a naviga prin complexitatea cerințelor GDPR. Companiile de arhivare care dezvoltă competențe în domeniul protecției datelor pot oferi servicii de consultanță în arhivare. Astfel, sprijină firmele și instituțiile, transformând o necesitate regulamentară într-o oportunitate de afaceri.

Diferențiere și consolidare a încrederii

Transparența în gestionarea datelor și angajamentul față de protecția intimității cresc încrederea clienților. În plus, oferă un punct de diferențiere față de competitorii care nu pun accent pe conformitate.

Extinderea pe piețele internaționale

GDPR este considerat un standard de aur pentru protecția datelor, iar companiile care sunt conforme cu acest regulament pot accesa mai ușor și alte piețe care valorizează protecția datelor, cum ar fi cele din Europa și alte regiuni care adoptă reglementări similare. Astfel, conformitatea cu GDPR poate facilita expansiunea internațională.

Dezvoltarea de noi produse și servicii

Oportunitățile de a dezvolta noi produse și servicii adaptate la era GDPR sunt semnificative. De exemplu, produsele care permit clienților să exercite mai ușor dreptul la ștergerea datelor sau la portabilitatea datelor reprezintă nișe valoroase pe piață. Sunt tot mai căutate soluțiile de arhivare care integrează automat conformitatea cu principiile GDPR, reducând astfel sarcina administrativă pentru clienți.

 

Arhiva DIA powered by
ASOCIAȚIA DEZVOLTARE, INTEGRARE, AJUTOR - DIA
Cod Unic de Înregistrare 47099149
Unde ne găsești?
Locațiile ArhivaDIA
https://arhivadia.ro/wp-content/uploads/2023/07/img-footer-map_rev23.png
Rămâi conectat cu noi!
ArhivaDIA Social links
ArhivaDIA / DIACOSTAMPET SRL - AUTORIZAT DE ARHIVELE NAȚIONALE
Arhiva DIA powered by
ASOCIAȚIA DEZVOLTARE, INTEGRARE, AJUTOR - DIA
CIF 47099149
Unde ne găsești?
Locațiile ArhivaDIA
https://arhivadia.ro/wp-content/uploads/2023/07/img-footer-map-rev.webp
Rămâi conectat
ArhivaDIA Social links

Copyright by ArhivaDIA
All rights reserved.

Copyright by ArhivaDIA / DIACOSTAMPET SRL
All rights reserved.